Luba endale head

 Individuaalne hingamisteraapia keskendub inimese individuaalsele traumale või aktuaalsele teemale ja töö toimub eraldi kokkuleppel üks-ühele.
Kestus ca 2,5 tundi, mille hind on 85 eurot.

Avatud hingamistöö grupid sobivad kõigile, kes tahavad igapäevaselt teadlikult hoida oma energiataset ning olla kontaktis oma sisemise minaga. Grupitöö toimub regulaarselt Tallinnas.
Osalustasu grupitöös on 25 eurot.

Hingamisteraapia ravib traumad
Karolin Kairo-Gasman

Ma märkan inimeste katkist hingamist iga päev ja mõtlen, kuidas nad veel üldse oma elus toimivad. Iga šokk või trauma on mõjutanud Sinu igapäevast hingamist. Lisaks on tänapäeva kiire elutempo muutnud meie hingamise pinnapealseks ning katkendlikuks, mis võib hakata häirima keha verevarustust.

Halva hingamise tõttu puudub kehas tasakaal ja normaalne hapniku liikumine. Just hapnik on see, mis viib kehast, raku tasandilt, välja erinevaid mürke ja jääkaineid. Kui meie hingamine ei ole sügav, puudub rakkudel võimekust keha puhastada. Nii kaob meie elujõud ja hakkame tundma end väsinu ning kurnatuna.

Kasutades õiget hingamist olukordades, kus Sa tunned end ebamugavalt, annad endale võimaluse laiendada oma mugavuspiire. Sa ei pea seetõttu olema täielikult mugavustsoonist väljas, vaid kõigest oskama olukorda kõrvalt märgata.
Tule minuga koos hingama, luban, et saad rohkemal või vähemal määral erilise kogemuse 

Hingamisteraapia on täiendmeditsiini meetod, millega on kerge tõsta oma energiataset ning vabastada kogunenud emotsionaalseid ja füüsilisi pingeid. Hingamisteraapia meetodeid on mitmeid ja mina kasutan rebirthingust välja kasvanud meetodit, kus keskendutakse sügavas lõdvestumises olles ühtlasele ringikujulisele hingamisele ehk teadlikule hingamisele

Hingamisteraapia abil on võimalik lahendada erinevaid probleeme

Kliendid pöörduvad teraapiasse tihtipeale sooviga:

  • Taastada või leida sisemist tasakaalu;
  • Õppida toime tulema oma tunnetega ja mõista nende tekkimist;
  • Leida abi depressiooni, ärevushäire või mõne muu terviseprobleemi leevendamiseks;
  • Vabaneda igapäevasest emotsionaalsest stressist;
  • Mõista oma haiguste teket;
  • Tõsta hingamisvõimekust ja puhastada füsioloogiliselt oma keha ja vaimu;
  • Tervendada minevikutraumat

Teadlik hingamine vabastab mõtete virr-varrist, aitab kogeda oma sügavamat olemust ja terviklikkust ning leida rahu enda sees. Läbi sügava ühendatud hingamise on võimalik vaigistada argiteadvus ja saada kontakt oma alateadvuse ja üliteadvusega. Hingamisteraapia tervendab minevikus vastuvõetud negatiivseid otsuseid, varajases lapsepõlves tekkinud ja sünniga seotud stresse ja traumasid ning kogu elu jooksul kogetud allasurutud emotsioone. 

Terapeut aitab kliendil üles leida emotsionaalsed takistused ja sisseharjunud mõttemustrid, mis viivad tasakaalust välja nii tundemaailma kui ka keha heaolu. Iga inimese suudab ennast rohkemal või vähemal määral ise tervendada, sest tervenemise algallikas asub iga inimese enda sees. Kui õpid seda võimet märkama ja rakendama, saad edaspidi teadlikku hingamist iseseisvalt rakendada. Terapeudi vastutuseks on hea seista selle eest, et teraapiaprotsess oleks turvaline ja toetatud.

Hingamisteraapiat on võimalik kogeda kahel viisil. Esimene neist on hingamisteraapia protsess, mis toimub individuaalselt juhendaja ja kliendiga kahekesi. Sellisel juhul võetakse fookusesse kliendi konkreetne teema ja käsitletakse seda eraseansil.

Teisel juhul on võimalik osa võtta hingamistöö õhtust, mis kujutab endast hingamistööd grupis, kus ei käsitleta iga kliendi konkreetset teemat, vaid pigem keskendutakse mõnele päevakorralisele teemale või hingamistöö õhtule antud teemale. Siin ei pea klient üldse midagi jagama, kui ta ei soovi, kuid protsess on samuti väga tugev.

Teraapiaprotsessis toimub kõigepealt vestlus, sellele järgneb 45-60 minutiline teadlik hingamine madratsil toetava muusika saatel. Seejärel toimub jagamisring, mille käigus saavad osalejad jagada seda, mida kogeti või tunti. Saab arutleda, esitada küsimusi ja lihtsalt integreerida kogetut reaalmaailma. Kuna alateadvus räägib meiega sümbolite kaudu, on kogetu lahtiseletamisel häälega väga oluline roll.

Muutuste saavutamiseks on oluline läbida teraapia vähemalt viiel enamvähem järjestikusel korral, kuna alateadvuse vastupanuvõime on tugev ning iga muutus vajab sisseharjumist

 1 tund 30 eurot

 Kogemusnõustamine toimub Tallinnas.

Kogemusnõustamist hakati kõigepealt kasutama psühhiaatrilise diagnoosiga inimeste aitamiseks. Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Aastast 2016 on kaasatud kogemusnõustamise teenus nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste kui Töötukassa teenuste hulka

Kogemusnõustamine põhineb vastastikusel toetusel ja usaldusel,

Kogemusnõustamise keskmes on inimesest arusaamine läbi kogemuse, emotsionaalse ja psühholoogilise valu. Kogemusnõustaja võtab inimest sellisena, nagu ta on. Nõustaja toetab teda tervenemisprotsessis ja jõustab olukorrast läbitulemisel. 

Kogemusnõustamine põhineb vastastikusel toetusel ja usaldusel. Teadmine, et ka teised on sarnaseid muresid läbi elanud, annab inimesele tunde, et ta ei ole oma hädas üksi. Suurema osa ajast end üksildasena tundnud inimesed julgevad jälle astuda kogukonna liikmeks ja luua sõprussuhteid. Loobudes inimese eraldamisest sildiga „vaimselt haige“ või „erivajadusega inimene“ suurendame tema eneseusku ja elukvaliteeti.

Kui inimesed saavad aru, et keegi veel tunneb samasugust valu, toimub kontakti saamine nõustajaga, mis on üks tervenemisprotsessi põhialuseid. Inimene saab olla tema ise, kaasamata sealjuures välist eksperti, kes peaks tema mured lahendama. Nõustamissuhte arenedes on mõlemal poolel kohustus leida lahendusi võimalikele probleemidele. Seda nimetatakse ka vastastikuseks jõustamiseks. See aitab katsetada uusi käitumismustreid, et jõuda soovitud lahenduseni.

Kogemusnõustamine on oma olemuselt ühtaegu nii kogukonna kui ka autonoomsuse ülesehituse töövahend. See ei ole allutatud ühelegi konkreetsele mudelile. Kogemusnõustamises rõhutatakse mitmekesisust ja tõstetakse esile individuaalne tugevus. Kui inimesed vahetavad kogemusi, ei ole kõige olulisem omandatud teadmised ja info, vaid see, mida nad kogesid läbi ühiste väärtuste. Samuti lood, mida nad teistega jagada võivad.

Minu isiklik kogemus hõlmab teadmisi depressioonist ja sellega kaasnenud kognitiivsete võimete häiretest. Sealjuures ka füüsilise valu tundmisega, mis polnud seotud füüsilise traumaga.

 Hind ühele inimesele 40 eurot ja grupi suurus kuni 10 inimest.

Matkad toimuvad Tallinna lähistel olevates kaunites metsades kui ka kaugemal asuvates põlislaantes.

Tule minuga matkale.
Kujutle, et jalutad just praegu metsas. Sa tunned jalge all sambla pehmet niisket puudutust, kuuled okste prõksumist ja puulatvades siristavaid linnukesi

Metsakümblus ja matkamine metsas

Vaatad läbi tiheda metsa üles taevasse ning märkad, kuidas valgus tungib läbi ja asub paitama Su pale. Päiksekiired tungivad läbi suletud silmalaugude ja Sa tunned, kuidas rahu voolab kuldse jõena sinu sisse ning täidab kogu keha.

See ongi looduse tervistav jõud, mida inimene on kogenud kogu oma evolutsiooni vältel üle 5 miljoni aasta. Siin, looduse keskel, on meie keha ja hinge kodu.

Metsakümblus on Jaapanis teaduslikult välja töötatud teraapiaviis. Viimase 200-300 aastaga kui inimesed on massiliselt kogunenud elama linnakeskkonda, on kaasa toonud paratamatult ka stressi ja stressist tingitud haigused.
Kui me astume kontakti loodusega, minnes metsa või parki, tunneme end taas pingetest vabanevat. See tuleb sellest, et meie kehad (sh meie geenid) on loodud loodusega kohanema.

Käesoleva matkaga viingi Sinu keha ja meeled juhitud metsakümblusesse puhkama. Õpetan taas kasutama erinevaid meeli nagu kuulmine, haistmine, maitsmine. Räägin palju juurde ka miks ja kuidas loodus oma lõhnade ja helidega meid ravib ning kuidas õppida püsima hetkes.

Selle 5-6 tunni jooksul läbime 4-6 km matka Eestimaa imelises looduses, teeme mitmeid peatusi, mediteerime ja tajume ümbrust. 

Tule koos minuga metsa, lähme koos imelisele rännakule